Toiminta

Keskusten ensisijainen tehtävä on palvella kouluttajien ja kasvattajien työtä. Tässä tehtävässään nuorisokeskukset tuottavat leirikoulujen, luonto- ja harrasteleirien, koulutusten, kokousten, perhe- ja virkistyslomien ja nuorisotapahtumien järjestämiseen liittyviä palveluita. Tavoitteena on, että nuorille tarjotaan omakohtaisia onnistumisia ja yhteisöllisiä elämyksiä – hetkiä, jotka ohjaavat nuorten kasvamista mm. opetussuunnitelman ja nuorisokasvatuksen tavoitteita tukien.

Nuorisokeskukset toimivat kansainvälisen nuorisotoiminnan koordinoijina ja kohtauspaikkoina. Ne tarjoavat ympäristön nuoriso- ja opetustyön harjoitteluun sekä kansalliselle ja kansainväliselle vapaaehtoistyölle. Keskukset kehittävät yhteistyössä nuorten työpajojen ja kuntien kanssa nuorten kasvua tukevia aktivointi- ja kuntoutuskursseja. Keskukset ovat toiminnallaan tärkeä osa ennaltaehkäisevään päihdetyöhön liittyvää yhteiskunnan palveluverkostoa.