Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Vasatokka

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Vasatokka toimii Inarin kunnassa, Riutulan kylässä. Toimintaympäristöämme leimaavat arktinen luonto ja kolme saamelaiskulttuuria: inarinsaamen, pohjoissaamen ja kolttakulttuuri. Myös Norjan Jäämeren ja Venäjän läheisyys korostuvat. Vasatokka sijaitsee huikeassa järvimaisemassa Muddusjärven rannalla, Muotkatunturin erämaa-alueen ja Inarin retkeilyalueen läheisyydessä. Myös iso Inarijärvi ja kalaisa Juutuajoki tarjoavat toimintamahdollisuuksia.

Vasatokka on yksi Suomen kymmenestä valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta, joiden perustamisen on opetus- ja kulttuuriministeriö mahdollistanut. Valtakunnallisten nuorisokeskusten ensisijainen tehtävä on tukea kasvattajien ja kouluttajien työtä sekä palvella kansallista ja kansainvälistä nuorisotoimintaa. Keskukset tarjoavat lapsille, nuorille, nuorisojärjestöille ja nuorisoryhmille turvallisen toimintaympäristön.

Toiminnassamme noudatamme nuorisolakia, jonka tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Järjestämme Vasatokassa muun muassa leirikouluja, kansanvälisiä leirejä, ryhmäytyspäiviä, luontoleirejä, pienimuotoisia kokouksia ja juhlia. Käyttämällä nuorisokeskuksen palveluja voi tukea lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä.